Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Hakkımızda
Son Makaleler
Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
Hakkımızda

Geleneksel Türk El Sanatları ve Türk Musikisini Geliştirme ve Yaşatma Derneği;

            Milletlerin dünya sahnesinde varlıklarını idame ettirebilmeleri için ecdadından kalan kültür mirasına sahip çıkmaları gerekir. Kültürünü yitirmiş toplumların ayakta durmaları zordur. Kültür mirası bütün türleri ve zenginliği ile toplumun hüviyetidir. Nitekim Lozan Sözleşmesi'nde Yunan Başbakanı Venizelos Edirne'yi almak istemiştir. İngiliz Başbakanı Lord Georgeise, Venizelos'a: "Sen Edirne'yi almak istiyorsun ama Türk'ün orada dört tane mızrağı var. Onlar gözüne batar" cevabını vererek Selimiye'nin minarelerini göstermiştir. Yine bu konuda Muhammed İKBAL bir eserinde: " Toplumların iki görevi vardır: Birinci görevi ecdat mirasına sahip çıkmak, onların hayatiyetini ve devamlılığını korumaktır. İkinci görevi ise yenilerini yapmak suretiyle kültür mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmaktır. Ancak bu sayede varlığımızın devamını sağlamış oluruz." Demiştir. Dolayısıyla tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bunları gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesinde varlığımızı kanıtlamanın yoluna gitmek lazım.

 

İşte bu duygu, düşünce ve inanışla derneğimizin amacı;

 

         Tasavvuf musikisi ve folkloru ile ilgili çalışmalar yapmak, Klasik Türk musikisi ve Türk halk musikisi çalışmaları yapmak, dini ve din dışı musiki çalışmalarındaki folklorik uygulamaları sergilemek, dini ve din dışı formlardaki eserlerin meşk edilip çalışılmasını, konser verilmesini ve neşriyat yapılmasını sağlamak, tezhip, minyatür, hüsnü hat, kat’ı sanatı, ebru, çini tezyinatı gibi geleneksel Türk El Sanatlarının ulusal ve uluslararası tanıtımı için çalışmalar yapmak, bilgi kaynakları kurmak, kurslar açmak veya açtırmak, Türk kültür ve sanatını korumak, yaymak ve geliştirmek; ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak; kültür ve sanat eserlerini tanıtmak; bu konularda halkı aydınlatmak, görüş, öneri ve dileklerde bulunmak; kültür ve sanatla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla karşılıklı görüş, öneri ve dileklerde bulunmak; bu kurumlarla işbirliğini güçlendirmek, birlik ve dayanışmayı sağlamak; fuar, festival, sergi ve sair kültür ve sanat etkinliklerinde olumlu sonuçlar almak için görevler yüklenmektir.